Porady

Kim jest nowoczesny pośrednik nieruchomości

Aktualna sytuacja na polskim rynku nieruchomości, jego dynamiczny rozwój i rosnąca konkurencja wśród osób zajmujących się zawodowo pośrednictwem w obrocie nieruchomościami powodują ustawiczne podnoszenie wymagań stawianych profesjonalnym agentom. Żeby im sprostać musimy wciąż podnosić swoje kwalifikacje, dbać o coraz wyższą jakość świadczonych usług, łączyć bardzo dobre przygotowanie merytoryczne z wszechstronnym wykształceniem. Znajomość własnej oferty i sytuacji rynkowej powinna iść w parze z profesjonalizmem, kulturą osobistą i umiejętnościami interpersonalnymi. Nowoczesny pośrednik to nie tylko typowy sprzedawca, ale fachowiec w swojej branży. Jego talent handlowy powinny wspierać cechy osobowości i charakteru - komunikatywność, grzeczność i umiejętność słuchania, otwartość, szczerość, asertywność i empatia.

Czym naprawdę zajmuje się pośrednik nieruchomości?

Czynności pośrednictwa to czynności bezpośrednio nakierowane na zawarcie umów kupna-sprzedaży i najmu, czyli badanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, poszukiwanie nabywcy/najemcy, przygotowanie i prezentacja ofert oraz negocjacje i mediacje. Pośrednik podejmuje także dla swoich Klientów szereg czynności pomocniczych - są to działania marketingowe, organizacja i zarządzanie biurem i jego promocja.

Zadania naszego biura nieruchomości to obrót informacją, czyli pozyskiwanie dla Państwa informacji na temat sytuacji rynkowej i aktualnych ofert, ich gromadzenie i weryfikacja, kojarzenie stron transakcji, czyli przekazywanie informacji o ofertach, podtrzymywanie kontaktu między stronami umów oraz w końcu sama organizacja transakcji: usuwanie przeszkód do jej zawarcia, przygotowanie umów, kompletowanie dokumentów, kontakt z innymi podmiotami obsługującymi obrót nieruchomościami (a więc prawnikami, notariuszami, architektami, geodetami, rzeczoznawcami majątkowymi itd.) Pośrednik jest także coraz częściej dla swoich Klientów zaufanym doradcą, wspomagającym swoim doświadczeniem i wiedzą procesy inwestycyjne.

Jakie korzyści daje współpraca z pośrednikiem?

 • Podejmując współpracę z profesjonalnym i doświadczonym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami zyskujecie bezpieczeństwo, korzystacie z fachowego doradztwa, oszczędzacie swój czas i pieniądze.
 • Dajemy Wam swoją wiedzę, kompetencje, doświadczenie, kontakty i znajomość rynku.
 • Pomagamy w negocjacjach, kompletowaniu dokumentów niezbędnych do realizacji transakcji, uzyskaniu kredytów hipotecznych.
 • Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, dla Was podnosimy wciąż swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Towarzyszymy Wam na wszystkich etapach sprzedaży, kupna, najmu Waszych nieruchomości - mieszkań, lokali, domów i działek.

Porady

Jeśli interesujecie się Państwo praktycznym aspektem obrotu nieruchomościami albo przymierzacie się do sprzedaży, wynajmu lub kupna domu, mieszkania, lokalu czy działki - zapraszamy do naszego kącika porad, w którym znajdziecie "w pigułce" przewodnik po najważniejszych zagadnieniach, czyli odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Co musimy wiedzieć żeby sprzedać nieruchomość?
 2. Jakie dane osobowe będą konieczne do przeprowadzenia transakcji?
 3. Na czym w praktyce polega współpraca z biurem przy sprzedaży mieszkania, lokalu, domu?
 4. Co powinniście Państwo zrobić jeśli poszukujecie nieruchomości, domu, mieszkania, lokalu?
 5. Chcecie kupić dom, lokal lub mieszkanie, na czym będzie polegała rola pośrednika?
 6. Jak skutecznie sprzedać nieruchomość?

Co musimy wiedzieć żeby sprzedać nieruchomość?


Warunkiem skutecznej sprzedaży domu, lokalu, mieszkania czy działki jet dokładne zbadanie stanu prawnego. Do zawarcia umowy sprzedaży są niezbędne wskazane poniżej dokumenty. Jeśli ich Państwo nie posiadacie pomożemy Wam w ich pozyskaniu w stosownych urzędach i instytucjach.

Przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu będą to:

 1. nabycia czyli akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny ewentualnie przydział, który wydała Wasza spółdzielnia mieszkaniowa bądź pismo potwierdzające przyjęcie w poczet członków lub przekształcenie prawa lokatorskiego na własnościowe
 2. aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, potwierdzające brak zadłużeń i obciążeń. Jeśli masz założoną księgę wieczystą konieczny jest aktualny odpis z tej księgi
 3. jeśli mieszkanie zostało nabyte ze spadku potrzebne będzie postanowienie o nabyciu spadku oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o uiszczeniu podatku od spadku
 4. zaświadczenie o braku osób zameldowanych w mieszkaniu
 5. bieżące książeczki opłat, rachunki za media itp.

Jeśli sprzedajecie lokal hipoteczny, dla którego została założona księga wieczysta i do którego przynależy udział w gruncie:

 1. podstawa nabycia - jw.
 2. aktualne zaświadczenie od zarządcy nieruchomości o braku zadłużeń wobec wspólnoty (powinno ono także zwierać informację o wpłatach na fundusz remontowy i planach remontów budynku)
 3. jeśli lokal został odziedziczony - postanowienie o nabyciu spadku i zaświadczenie z urzędu skarbowego - jw.
 4. zaświadczenie o braku zameldowanych osób w mieszkaniu
 5. bieżące książeczki opłat, rachunki za media itp.

Jeśli przedmiotem transakcji jest sprzedaż budynku mieszkalnego lub działki budowlanej musimy mieć:

 1. podstawę nabycia - jw.
 2. aktualny wypis z rejestru gruntów
 3. aktualną informację o przeznaczeniu działki lub działek w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego
 4. mapę ewidencyjną lub zasadniczą działki
 5. wypis z rejestru budynków
 6. jeśli nieruchomość została nabyta w drodze spadku - jw.
 7. decyzję o wysokości podatku od nieruchomości
 8. jeśli przysługuje Wam prawo użytkowania wieczystego działki należy okazać umowę o ustanowienie tego prawa i decyzję dotyczącą wysokości opłaty rocznej
 9. zaświadczenie o braku osób zameldowanych w sprzedawanym domu (jak przy lokalach mieszkalnych)

W przypadku sprzedaży budynku w stanie surowym, w trakcie przebudowy, rozbudowy lub gdy sprzedajecie rozpoczętą budowę notariusz poprosi także o okazanie przy umowie ważnego pozwolenia na budowę/rozbudowę i dziennika budowy z aktualnymi wpisami.


Jakie dane osobowe będą konieczne do przeprowadzenia transakcji?

W celu zawarcia umowy sprzedaży/wynajmu/najmu będą potrzebne poniższe dane:

 1. imię i nazwisko
 2. imiona rodziców
 3. stan cywilny
 4. miejsce zamieszkania
 5. data urodzenia
 6. Pesel
 7. NIP w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

Spółki, stowarzyszenia, fundacje i inne osób prawne standardowo okazują przy umowie:

 1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, ew. KRS lub wypis ze stosownego rejestru
 2. NIP i Regon
 3. umowa spółki
 4. uchwała na zbycie/nabycie nieruchomości

Na czym w praktyce polega współpraca z biurem przy sprzedaży mieszkania, lokalu, domu?

 • przyjmiemy Wasze zgłoszenie złożone przez telefon, fax, mail. Możecie też odwiedzić nas w biurze osobiście, do czego zawsze namawiamy. Staramy się możliwie najszybciej odpowiedzieć na Państwa zgłoszenie i umówić na wizję lokalną nieruchomości;
 • podczas oględzin Państwa domu czy lokalu sporządzamy jego opis, robimy zdjęcia, prosimy też o udostępnienie dokumentów potwierdzających stan prawny;
 • po konsultacji z Wami proponujemy cenę ofertową sprzedaży bądź określamy stawkę miesięcznego czynszu najmu, z zastrzeżeniem zakresu dopuszczalnych negocjacji;
 • możemy także udzielić Wam porad dotyczących przygotowania nieruchomości do sprzedaży;
 • następny etap naszej współpracy do podpisanie umowy pośrednictwa (z proponowanym wzorem jej treści można się zapoznać na naszej stronie www). Jej zawarcie w formie pisemnej jest wymogiem zgodnie z aktualnymi przepisami. Umowę pośrednictwa może podpisać właściciel nieruchomości albo też jego pełnomocnik (w takiej sytuacji prosimy o okazanie stosownego pełnomocnictwa). Do podpisania umowy potrzebny jest ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), Państwa dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.;
 • po przyjęciu oferty rozpoczynamy działania marketingowe, które pozwalają na promowanie Państwa nieruchomości na rynku. Zamieszczamy ofertę na firmowej stronie www, w specjalistycznych portalach branżowych, jak gratka.pl, domiporta.pl oferty.net, otodom czy krn.pl. Dodatkowo informujemy o ofercie inne współpracujące z nami biura nieruchomości a także Klientów z naszej bazy danych. W przypadku umowy na wyłączność dodatkowo oznaczamy oferowaną nieruchomość banerem reklamowym albo tablicą reklamową, możemy także zorganizować prezentację w systemie "domu otwartego";
 • następnie prezentujemy nieruchomość zainteresowanym Klientom (z oglądającymi zawieramy umowę pośrednictwa lub wskazanie adresowe, a wizja lokalna odbywa się w obecności przedstawiciela naszego biura);
 • na życzenie Klientów bierzemy również udział w negocjacjach ceny, czynszu najmu i innych warunków umowy;
 • po znalezieniu zdecydowanego Kupca lub Najemcy podpisujemy protokół uzgodnień z kluczowymi ustaleniami warunków umowy, na życzenie pomagamy także przygotować umowę przedwstępną;
 • pomożemy Wam też w skompletowanie dokumentów, które są konieczne do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży lub umowy najmu;
 • kolejny etap to umówienie Stron do notariusza, jesteśmy zawsze obecni przy podpisaniu umów sprzedaży nieruchomości naszych Klientów, w naszej obecności są także podpisywane umowy najmu, na Waszą prośbę możemy także asystować przy rozliczeniu oraz w trakcie wydania nieruchomości - sporządzimy wtedy odpowiedni protokół zdawczo-odbiorczy, dokumentację zdjęciową.
 • umowa pośrednictwa na sprzedaż/wynajem
 • umowa pośrednictwa na kupno/najem

Co powinniście Państwo zrobić jeśli poszukujecie nieruchomości, domu, mieszkania, lokalu?

W takiej sytuacji zalecamy znalezienie agenta, który pomoże Wam w poszukiwaniach. Postaramy się możliwie dokładnie poznać i określić Państwa potrzeby, oczekiwania i wymagania.

 • jeśli nie znacie Państwo lokalnego rynku najlepiej poprosić o pomoc fachowca. Pośrednik nie tylko reprezentuje sowich Klientów, ale przede wszystkim prowadzi aktywne poszukiwania idealnego domu czy lokalu;
 • przed przystąpieniem do badania rynku poprosimy Państwa o obiektywną ocenę Waszych możliwości finansowych. Należy tu pamiętać o środkach własnych czyli gotówce, lokatach, akcjach itp., a także posiadanych nieruchomościach;
 • zalecamy też sprawdzenie zdolności kredytowej, w czym pomogą Państwu współpracujący z naszym biurem doradcy kredytowi.

Chcecie kupić dom, lokal lub mieszkanie, na czym będzie polegała rola pośrednika?

 • możecie zgłosić swoje zapotrzebowanie w dowolny sposób - odwiedzając osobiście nasze biuro, przez telefon, listem czy mailem;
 • skontaktujemy się możliwie najszybciej, prosząc o podanie Waszych preferencji dotyczących poszukiwanej nieruchomości, na podstawie wstępnego wywiadu wprowadzamy Państwa do bazy naszych Klientów
 • poinformujemy o Waszym zapotrzebowaniu inne współpracujące z nami biura, żeby wspólnymi siłami znaleźć ofertę, która spełniałaby określone oczekiwania
 • jeśli Państwa wymagania nie są ściśle określone (może nie znacie naszego miasta, cen, specyfiki poszczególnych dzielnic itp.) poradzimy Wam, gdzie i co najlepiej kupić lub wynająć;
 • pracujemy z naszymi Klientami popytowymi na podstawie pisemnej umowy pośrednictwa (jej przykładową treść znajdziecie na naszej stronie www). Podpisujemy ją bezpośrednio z osobą poszukującą nieruchomości, może ją też zawrzeć jej pełnomocnik, okazując stosowne pełnomocnictwo. Prosimy o wgląd do aktualnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), przekazane do naszego Biura dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 • staramy się na bieżąco przekazywać Wam informacje na temat ofert spełniających Wasze wymagania, najczęściej kontaktujemy się z Wami w tym celu drogą mailową i telefonicznie, dostarczamy wyczerpujących informacji na temat proponowanych nieruchomości, żeby pomóc Wan wybrać te najbardziej odpowiednie
 • organizujemy spotkania w celu dokonania oględzin wybranych propozycji mieszkań, domów czy lokali w odpowiednim dla Was czasie
 • gdy już podejmiecie wstępną decyzję możemy także razem z Wami uczestniczyć w negocjacjach ceny i innych warunków umowy sprzedaży lub najmu, przygotujemy protokół uzgodnień z najważniejszymi ustaleniami dotyczącymi umowy, możemy także pomóc przy przygotowaniu pisemnej umowy przedwstępnej lub umowy najmu. Jeśli decydujecie się na zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego - umówimy Was z naszym notariuszem;
 • nasi doradcy kredytowi pomogą Wam wybrać najbardziej odpowiednią formę finansowania planowanej transakcji;
 • po podpisaniu protokołu uzgodnień i wpłacie zaliczki na poczet naszej prowizji w uzgodnionej w umowie wysokości wybrana przez Was nieruchomość zostanie zablokowana, tzn. czasowo wstrzymana lub trwale wycofana z oferty naszego biura i innych agencji nieruchomości,
 • pomożemy także przy kompletowaniu dokumentów koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży lub właściwej umowy najmu oraz wymaganych przez bank, który będzie udzielał Wam kredytu hipotecznego;
 • umówimy Was do notariusza na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, będziemy obecni przy podpisaniu aktu notarialnego lub umowy najmu, możemy też towarzyszyć Wam przy rozliczeniu i przekazaniu kluczy do nieruchomości;
 • umowa pośrednictwa na kupno/najem

Jak skutecznie sprzedać nieruchomość?

Jeśli mówimy o skutecznej sprzedaży nieruchomości mamy na myśli jej zbycie w możliwie szybkim czasie i za satysfakcjonującą Sprzedającego cenę. Zawsze podjęcie decyzji o zbyciu własnego lokum oznacza konieczność pokazania go na rynku. Tym samym Wasze mieszkanie, lokal, działka czy rodzinny dom stają się towarem rynkowym, podobnym do setek i tysięcy innych towarów z danej grupy. Oczywiście istotna przy sprzedaży jest specyfika nieruchomości, która jest zawsze towarem unikalnym, stałym w miejscu i czasie, niepodzielnym i stosunkowo trudno zbywalnym, w odróżnieniu do np. samochodu, odzieży czy sprzętu AGD.

Nieruchomości spełniają więc dla swoich potencjalnych nabywców określone wymogi - lokalizacyjne, cenowe, prawne, funkcjonalne i techniczno-użytkowe. Pamiętajmy - wprawdzie nie jesteśmy w stanie zmienić lokalizacji mieszkania czy domu - jednak bez wątpienia możemy oddziaływać na pozostałe wspomniane aspekty - np. uporządkować stan prawny czy po prostu obniżyć ofertową cenę sprzedaży.

Co radzą fachowcy od nieruchomościowego marketingu? Otóż możemy porównać sprzedaż domu czy mieszkania ze sprzedażą samochodu. Dlaczego zbywane auto łatwiej jest nam traktować jako towar rynkowy? I przygotowujemy je troskliwie do sprzedaży, sprzątamy, czyścimy, odświeżamy, lakierujemy, pastujemy... A tymczasem nieruchomości wystawiane do sprzedaży nieraz wyglądają tak, jakby ich właściciele wcale nie chcieli się ich pozbyć i robili wszystko, by zniechęcić ewentualnych oferentów. Spróbujcie po prostu spojrzeć na swoją nieruchomość oczami potencjalnego zainteresowanego, wczuć się w jego sytuację i potrzeby. Wasze sentymenty, indywidualne upodobania czy przyzwyczajenia przestają być ważne. Nabranie koniecznego dystansu, oddzielenie osobistych emocji od procesu sprzedaży własnego domu czy mieszkania, zdobycie się na krytyczny obiektywizm - to warunki powodzenia.

Nieraz nie zdajemy sobie sprawy, że bardzo błahe i subiektywne przyczyny mogą zadecydować o tak ważnych życiowych decyzjach jak nabycie nieruchomości... Często przy użyciu relatywnie niewielkiego nakładu środków finansowych i pracy wspartych wiedzą i odrobiną inwencji możemy osiągnąć doskonały efekt, jego wymiernym skutkiem będzie przyspieszenie sprzedaży i podniesienie oferowanej przez nabywców ceny. Współczesny agent nieruchomości także w tym zakresie służy pomocą i radą.

Czego oczekują Kupujący nieruchomość Klienci?

Nieruchomość w naszych czasach nie tylko zaspokaja podstawowe potrzeby bezpieczeństwa zapewniając Kupującym przysłowiowy "dach nad głową", jest ona także dla Klientów nośnikiem określonych, pożądanych wartości. Nabywcy szukają więc najczęściej prestiżu, wymarzonej jakości życia, wygody, ciszy, spokoju. Ważna jest dla nich lokalizacja, funkcjonalność, ale także liczą się walory estetyczne, dobry stan techniczny no i naturalnie przystępna cena. Cenią widne, czyste, przestronne, słoneczne wnętrza, zapewniające życiową przestrzeń. Dlatego łatwiej sprzedają się nieruchomości zadbane, dobrze utrzymane, z których właścicielami można by się łatwo i chętnie utożsamić.

Pamiętajmy motto - "kupując nieruchomość kupujemy marzenia", nieruchomość to dziś wyznacznik stylu życia, do którego aspirujemy. Co ważne, Kupujący kupują zwykle to, co sami widzą, często nie mają wyobraźni lub wystarczającego doświadczenia i to właśnie pośrednik w czasie prezentacji pomaga im zwizualizować sobie pokazywany dom czy lokal po remoncie, przebudowie, wykończeniu lub po prostu z nową aranżacją bądź wyposażeniem w nowe meble i sprzęty.

Dlaczego nieruchomości nie da się sprzedać?

Oto kilka najczęstszych i najprostszych przyczyn:

 • bałagan, brud, zaduch, zapach wilgoci, starzyzny, zwierząt
 • zagracenie, natłok przedmiotów, mebli, akcesoriów
 • nieodpowiednie oświetlenie, nasłonecznienie, użycie kolorów
 • zły stan techniczny, widoczne ubytki, zniszczenia, usterki, spękania tynków, grzyb, zacieki itp.
 • wadliwy układ funkcjonalny pomieszczeń
 • zaniedbane, nieatrakcyjne otoczenie nieruchomości
 • ekstremalne rozwiązania, nietypowy gust właścicieli, ekstrawagancje w wystroju wnętrz lub projekcie

Żeby zwiększyć szanse na szybką i satysfakcjonującą finansowo sprzedaż można zatrudnić zawodowego home stagera, który profesjonalnie przygotuje mieszkanie lub dom do sprzedaży, albo też samemu zabrać się do pracy. Nawet przy niewielkim budżecie można zdziałać cuda.

Wystarczy starannie posprzątać i przewietrzyć pomieszczenia, wrażenie czystości, schludności i porządku oraz ładny zapach to najlepsza wizytówka każdej nieruchomości. Niedopuszczalne jest np. gotowanie czy palenie papierosów przy oglądających Klientach.

Najlepiej przeprowadzać prezentację w ciągu dnia, przy dobrym oświetleniu, podniesionych roletach i zasłonach i zapalonych światłach, pamiętajmy też o komforcie termicznym Klientów - w pomieszczeniach nie powinno być ani bardzo zimno, ani zbyt gorąco.

Aby uzyskać efekt możliwie najbardziej neutralnej przestrzeni trzeba usunąć/schować zbędne przedmioty, rzeczy osobiste, pamiątki, fotografie, dziecięce zabawki, akcesoria zwierzęce itp.

Dobrze jest zapewnić oglądającym komfort i spokój, wyłączyć telewizor, ściszyć radio, zorganizować opiekę dzieciom i domowym zwierzętom, by nie rozpraszały Klientów i nie przeszkadzały w czasie wizyty.

Należy także naprawić drobne usterki (niesprawne zamki, klamki, przepalone żarówki, cieknące krany i spłuczki itp.), by Kupujący nie miał od razu wrażenia, że konieczne jest przeprowadzenie w prezentowanej nieruchomości gruntownego remontu, a właściciele po prostu nie dbają o swoje lokum.

Jeśli chodzi o inwestycje w sprzedawaną nieruchomość to nawet przy niewielkim budżecie można często zdziałać cuda. Wystarczy odmalować ściany, zlikwidować ślady po zaciekach, wymienić potłuczone kafle, zniszczone panele, zamaskować wiszące przewody i obluzowane gniazdka, uporządkować dojście do lokalu/budynku i części wspólne (korytarz, balkon, spiżarkę, garaż), zadbać o wygląd posesji i otoczenia budynku.

Oprócz tego możemy zmienić firany i zasłony, powiesić nową modną lampę czy kinkiet, wyczyścić ewentualnie wręcz kupić nową wykładzinę czy dywanik, zadbać o nowe ręczniki, ściereczki, przykryć stare meble narzutami, rozłożyć kolorowe ozdobne poduszki, obrus, podstawki pod talerze. Do tego dodajcie nowe dywaniki łazienkowe i parę dekoracyjnych dodatków - barwne doniczki, świece, obrazki. Oferta sklepów z artykułami dekoracyjnymi jest wyjątkowo bogata i dostępna na każdą kieszeń, a liczne pisma i programy telewizyjne poświęcone wykończeniu i aranżacji wnętrz na pewno będą dla Państwa źródłem inspiracji.

Oglądający Klient to nie irytujący intruz, tylko Państwa gość, który zawsze zasługuje na szacunek i sympatię. Jeśli Wasza nieruchomość została odpowiednio przygotowana do wprowadzenia na rynek, a jej prezentację zorganizuje i profesjonalnie przeprowadzi współpracujący z Wami pośrednik - sprzedaż na pewno się powiedzie.

Tego Państwu życzymy i zapraszamy do współpracy z naszym Biurem!